net art

De (on)mogelijkheid van een leger - Sanneke Huisman

Vanaf de jaren zestig maken kunstenaars als Hans Haacke en Daniel Buren, en later ook Andrea Fraser, het bekritiseren van de kunstwereld tot onderwerp van hun werk. Onder de noemer institutionele kritiek leggen deze kunstenaars de machtsstructuren van het instituut bloot. Bijzonder is daarbij dat zij niet van buitenaf aanwijzen waar de schoen wringt, maar zichzelf onderdeel maken van het systeem, en vanuit deze insiders-positie opereren. De werkwijze van de Nederlandse digitale kunstenaar Constant Dullaart vertoont overeenkomsten met deze kunststroming.

Future Proof Media Art

What is sustainable in relation to these so-called unstable media? In the scope of the collaborative research project ‘Future Proof Media Art’ with Dutch media artist Geert Mul, LIMA researches software-based and interactive media artworks from the oeuvre of Mul.

Pages

Subscribe to RSS - net art