Engagement/Disengagement
Sam Schoenbaum, 1977, 60'28''

Unable to play video - your browser does not support any of the available video types.Het podium is verdeeld in drieën, er is een tafel met twee stoelen, een monitor met stoel en een dansvloer. De performance is gesplitst in 4 stukken van 12 minuten. In elk deel zitten twee mensen aan tafel in een zogenaamd huiselijke omgeving. Zij benaderen elkaar op een vertrouwde en intieme wijze. Degene die naar de monitor kijkt is een beschouwend figuur die de wereld en het leven bekijkt. De danser of danseres die zich op het eerste plan bevindt, heeft een koptelefoon op. De muziek waarop hij/zij danst is voor het publiek onhoorbaar, maar wel zichtbaar door de bewegingen. In deel 1 neemt iedereen een plek in, waarna ze in elk volgend deel van plaats wisselen. Achter in de zaal, achter het publiek, staan twee lezers die (een liefdesbriefwisseling) voor
ezen. De ene leest brieven voor van een man in een historische oorlogssituatie en de ander leest de brieven van zijn geliefde voor: een vrouw die het moeilijk heeft met alledaagse beslommeringen. Aan het eind van de performance grijpen de twee monologen sterk in elkaar en wisselen de sprekers elkaar bijna woord na woord af.
Schoenbaum lijkt in dit werk een dwarsdoorsnede van de mens en het menselijk gedrag te geven. Ze isoleert een aantal menselijke gedragsaspecten: het passieve (aanschouwende) en het actieve (bewegen op eigen muziek en interactie met anderen), en het persoonlijke (de muziek die voor niemand anders hoorbaar is als de gedachten en ideeën die iemands leven sturen).'Dit werk gaat over hoe we onszelf zien in de wereld en de mate waarin de thuissituatie ons kijken beïnvloedt. Het gaat over de natuur van onze existentialistische processen en veranderingen, de positie van een alleenstaande in een maatschappij die op stelletjes gebaseerd is, de rol van de geschiedenis, de levenswijzen van seksuele wezens, jou, mij, je grootmoeder, je groenteboer, de buurjongen, etc.' (Sam Schoenbaum)
Read more...

  • Date: 1977
  • Length: 60'28''
  • Type: Video
  • Copyrights: All rights reserved (c) LIMA
  • Genre: performance (artwork genre)
  • Keywords: body, dance (subject), everyday life, personal history, video (subject)