LIMA zoekt onderzoeker voor project kennisoverdracht digitale kunst

05/02/2019
Blog post

We zoeken
Een onderzoeker voor drie maanden die verstand heeft van digitale kunst, de museale praktijk en conservering van digitale kunst begrijpt. Daarnaast zijn een sterk analytisch vermogen en goede schrijfvaardigheden zeer belangrijk. De voertaal is Nederlands.

Doel van het project

LIMA wil onderzoeken wat de beste manier is van kennisoverdracht voor de conservering van mediakunst en een dergelijke training ontwikkelen. Hoe richten wij het beste een praktische training in voor museum professionals inzake de conservering van digitale kunst is daarbij de belangrijkste vraag. Praktische training is een integraal onderdeel van academisch onderwijs in elke specialiteit van het conserveren. Er zijn echter geen programma’s voor museum professionals beschikbaar met theorie, casestudies, een kritische lab-infrastructuur en gespecialiseerde supervisors om training te geven in dit nieuwe gebied, de conservering van digitale kunst. Daarbij wil LIMA toe naar een lerende
organisatie waarin wij continu leren en verbeteren op de werkplek en samen de gewenste kennis opbouw en continue procesverandering behorende bij digital preservation realiseren.
Onderzocht wordt welke onderwijsmethode de beste resultaten biedt en hoe dat te realiseren. Dat gebeurt in eerste instantie aan de hand van inventarisatie van wensen bij de professionals werkzaam in de musea voor hedendaagse kunst in Nederland en een inventarisatie en vergelijking van bestaande trainingen zoals Leren Preserveren van NDE, Plastic Project van SBMK en RCE, Trainingsprogramma NYU in samenwerking met musea, Winterschool B&G, Reshaping the Collectible Tate en Collecting the Performative Tate, Universiteit Maastricht en Van Abbemuseum. Daarnaast wordt onderzocht welke kennis en partners nodig zijn om een dergelijke training uit te kunnen voeren en wat de kosten van een dergelijke training zijn. Op basis van de inventarisatie en voorbeelden zal er een trainingsprogramma ontworpen worden. Dit programma zal worden ontwikkeld voor een gespecialiseerde groep deelnemers om vervolgens door te ontwikkelen en in te
passen in bestaande praktijk van erfgoedinstellingen. Het project wordt uitgevoerd binnen het NDE programma Houdbaar en vervult daarbinnen de rol van een Use Case in het kader van gedeelde voorzieningen én kennisoverdracht. 

LIMA is penvoerder van dit project van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het vervolg van dit
project zal in 2019 onderdeel zijn van het deskundigheidsbevordering programma dat wordt
uitgevoerd in het kader van de intensivering van de nationale strategie (Netwerk Digitaal Erfgoed programma 2019-2020).

Het project kent o.a. de volgende resultaten:
1. Vergelijking van bestaande trainingen inzake praktische vaardigheden
2. Inventarisatie van wensen en noden van de musea voor hedendaagse kunst inzake conservering digitale kunst
3. Ontwikkelen en ontwerpen van een trainingsprogramma voor museum professionals

Stuur je C.V. en motivatie naar Gaby Wijers: gabywijers@li-ma.nl
Deadline: 18 februari 2019.
Aanvang werkzaamheden vanaf april 2019 of in onderling overleg.
Voor meer informatie over de organisatie zie http://www.li-ma.nl/site/about.

LIMA
LIMA is hét platform in Nederland voor digitale kunst waar nieuwe technologieën, wetenschap, digitale cultuur en kunst worden getoond, waar de discipline actief wordt bevraagd en waar wordt gereflecteerd op het veld en de positie ervan in de maatschappij. Wij vertegenwoordigen kunstenaars en ondersteunen hen in de presentatie en ontwikkeling van nieuw werk. Tegelijkertijd koesteren wij het ‘geheugen’ van de Nederlandse mediakunst met onze digital repository en conserveringsdiensten. LIMA is internationaal pionier en expertisecentrum op het gebied van archivering, conservering en distributie voor mediakunst. LIMA onderzoekt en ontwikkelt in samenwerking met musea, kunstenaars, academies en universiteiten, diensten en tools voor makers en afnemers én methoden en gedrag om op een reflectieve en duurzame manier om te gaan met digitale kunst. Onze aanpak is baanbrekend, uniek en verankerd in een groot (inter-)nationaal multidisciplinair netwerk.
LIMA is een kleine, actieve organisatie, waarin we distribueren en conserveren, en ook produceren en presenteren. Wij zoeken naar verrassende en vernieuwende manieren om bezoekers bij onze diensten en programmering te betrekken.
LIMA wordt o.a. ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. LIMA is gevestigd op het WG-terrein in Amsterdam